Spring naar hoofd-inhoud

De medezeggenschapsraad:

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. Bas Gillissen (ouder)
  • Dhr. Joris Jansen (ouder en tevens voorzitter)
  • Mevr. Nicky Lucasse - de Bruijn (ouder)
  • Marjolijn Boogaert (leerkracht)
  • Petra Naessens (leerkracht)
  • Esmiralda van Dorsselaer (leerkracht)

 

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Dit kan gaan over bijv. de vakantieregeling, de besteding van de ouderbijdrage, de inzet van het personeel en sollicitatieprocedures.