Spring naar hoofd-inhoud

Verlof leerlingen:

De leerplichtige leeftijd is 5 jaar. Dat betekent dat U Uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult U verlof moeten aanvragen. Dit zijn de richtlijnen die we bij ons op school hanteren:

Verlof voor vakantie.

Hiervoor kan in uitzonderingsgevallen toestemming gegeven worden. Een verzoek hiervoor dient schriftelijk ingediend te worden bij de directie, minstens 6 weken voor aanvang van het gevraagde verlof. Formulieren hiervoor zijn op school verkrijgbaar. De directie is op dit punt gebonden aan bepaalde afspraken met de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Indien U bezwaar hebt over het besluit van de directie dan wel de leerplichtambtenaar kunt U binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State.

 

Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen, e.d.

Dit verlof meldt U liefst schriftelijk bij de leerkracht van Uw kind, of bij de directie.
Wel altijd een briefje, zodat we de afwezigheid van Uw kind kunnen verantwoorden aan inspectie of leerplichtambtenaar. Voor bedoeld verlof krijgt U altijd toestemming.

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts.

Zo?n bezoek hoeft U slechts mede te delen aan de betrokken leerkracht, of U geeft de afwezigheid door aan de directie. Wij vragen U wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Dit kan echter niet altijd.
Indien de afspraak onder schooltijd valt, dan bent U verplicht om Uw kind op school te komen ophalen. We sturen de kinderen niet alleen naar huis.
Dit geldt niet voor de leerlingen uit groep 7 en 8.