Spring naar hoofd-inhoud

Wat is een ouderraad precies?

Het bestuur van de ouderraad (ook wel or genoemd) vertegenwoordigt de ouders op school.
De or bestaat uit ouders/verzorgers.
De or komt ongeveer 10 x per jaar samen, waarbij de directeur of een vertegenwoordiger uit het team aanwezig is.
De ouders/verzorgers worden gekozen tijdens de algemene ouderavond, die jaarlijks in oktober wordt gehouden.
Op deze ouderavond is iedereen van harte welkom.
De ouderraad van de Marijkeschool is ondergebracht in een stichting.

Wat doet de OR?

De or steunt de school met de dagelijkse gang van zaken en daar waar extra hulp nodig is. Waar moet je dan zoal aan denken? Wel, in het algemeen gaat het om zaken die te maken hebben met:

het welzijn in en rond de school

de ondersteuning van festiviteiten

het verrichten van hand- en spandiensten

ondersteuning bij "lief en leed"

de ouderbijdrage beheren

het verwerven van aanvullende geldmiddelen

contactbemiddeling tussen ouders en schoolteam

belangen van de kinderen en de ouders behartigen.

Waar betaalt de OR haar activiteiten van?

De or financiert haar activiteiten uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en uit de opbrengsten van diverse activiteiten in en rond school.
De or neemt zelfstandig besluiten over hoe het geld besteed zal worden.
Op de eerder genoemde algemene ouderavond geeft de or aan alle ouders openheid van zaken omtrent hetgeen door haar in het afgelopen schooljaar georganiseerd werd en de hieraan verbonden kosten en opbrengsten.

Wilt u ook de ouderraad helpen?

Wij hebben bij vele activiteiten op school hulp van de ouders/verzorgers nodig.
Een opsomming van enkele activiteiten;

Sinterklaasviering.
Sinterklaas en de Pieten worden elk jaar uitgenodigd, we versieren de "ontvangstzaal", hier worden foto's gemaakt, etc.
Kerstviering ( kerstdiner). 
Tijdens de kerstviering wordt er een kerstdiner geserveerd. Er wordt dan geholpen met voorbereiden/bereiden van het buffet.
Jaarlijkse schooluitvoering in "de Halle".
Het paradepaardje van "de Marijkeschool"! Elk jaar vieren we met de hele school een uitvoering met dans, muziek en verhalen, in "de Halle". Dit gebeurt al meer dan 50 jaar en we zijn er dan ook bijzonder trots op dat we elk jaar weer alles voor elkaar krijgen. Hiervoor moet kleding genaaid, decors en attributen gemaakt, advertenties opgehaald en de muziek verzorgd worden. We zoeken ook hulp voor achter de schermen, het schminken en zo meer.
Jaarlijkse project.
Hier werken alle groepen twee weken van het schooljaar aan één thema. Er wordt dan een "open avond" georganiseerd, zodat elke groep kan laten zien wat ze er van hebben gemaakt. Hierbij zijn de vers gebakken wafels die te koop zijn, de sjoelwedstrijd en het "rad van fortuin" met prachtige prijzen, niet meer weg te denken.
Wandel-4-daagse.
Elk jaar lopen we met een groep van school mee. Begeleiding voor de kinderen is hierbij onmisbaar.
Sportdag
Assistentie/begeleiding waar nodig.
Schoolreis / Schoolkamp
Assistentie/begeleiding waar nodig.

Koningsdag 

Er wordt een sportdag georganiseerd waarbij ouders met een groepje kinderen alle sport- en spelactiviteiten langsgaan.

De laatste schooldag.
Hier wordt elk jaar iets georganiseerd, bv "levend ganzenbord".  Met als afloop voor alle kinderen een gezamenlijke lunch.

Bovenstaande activiteiten kunnen natuurlijk alleen plaats vinden door middel van een goede samenwerking met de leerkrachten en de hulp van vele vrijwilligers. .

 

Hoe bereikt u de OR?

U kunt op deze site en in de schoolgids de namen vinden van de leden van de ouderraad.

De or-leden zijn voor alle ouders bereikbaar, mocht u met vragen zitten of een probleem hebben waar de ouderraad u mee kan helpen.

Uw reacties worden zeer op prijs gesteld en zullen altijd vertrouwelijk behandeld worden.

Ook leuke ideeën of tips mag u natuurlijk altijd doorgeven.

 

Voorzitter: Dieuwertje Gillissen - De Mul

Penningmeester: Erik Bakker

Secretaris: Inge Schuitvlot

Leden:

Ester Koopman

Kim Leclou

Femke Ritico

Pieter Ritico

Hanneke de Brouwer

Jessica van der Graaf

Marijke Rijkens

We hopen op veel belangstelling en hulp van u als ouder, want tenslotte doen we het toch allemaal voor "onze" kinderen.
Hopelijk tot ziens op één van de activiteiten.

De ouderraad.